Contact

Daune Viata

Asigurare Allianz-Tiriac Daune Viata
Cum ne contactezi
Ne poti contacta:
 • Pe email - info@allianztiriac.ro
 • Prin intermediul site-ului www2.allianztiriac.ro la rubrica Contact sau la rubrica Sugestii si reclamatii
 • Telefonic – 0212019100 / 0801080108 (de luni pana vineri intre orele 08.00-20.00)
 • Apeland la intermediarul politei de asigurare.
Informatii utile privind dauna in cazul unei asigurari de viata
Dauna in cazul unei asigurari de viata poate fi provocata prin survenirea unui deces sau poate fi provocata de un accident sau o boala.
Pentru avizarea unui dosar de dauna pentru o asigurare de viata sunt necesare completarea formularului tip numit „Formular plata indemnizatii daune” si a chestionarului aferent 1 sau 2 („Chestionar 1 - Dauna de tip accident sau boala”/ „Chestionar 2 - Dauna de tip deces”) si depunerea acestora impreuna cu documentele medicale si copia de buletin a asiguratului la cea mai apropiata sucursala Allianz-Tiriac, respectand termenele prevazute in conditiile contractuale ale asigurarii de viata.
Completarea formularelor de avizare este facuta de catre asigurat, beneficiar sau reprezentant legal, fiind obligatorie semnarea acestora.
Recomandari in cazul unei daune de asigurare de viata
In cazul in care se intampla o dauna:
 • Trebuie notificat evenimentul asigurat catre Compartimentul Daune Asigurari de Viata din cadrul Allianz-Tiriac si/sau catre intermediarul politei de asigurare
 • In masura in care asiguratul detine toate documentele necesare poate sa faca si notificarea dosarului de dauna deplasandu-se catre o sucursala Allianz-Tiriac (cea mai apropiata) unde va trebui sa completeze formularele de notificare dauna asigurare de viata si va primi o confirmare scrisa a documentelor depuse in sucursala respectiva.
Cum se solutioneaza o dauna in cazul unei asigurari de viata?
Documentele solicitate pentru completrea unui dosar de dauna in functie de evenimentul avizat sunt urmatoarele:

A.Documente legate de riscul produs:
 • Deces:
  • Certificat deces copie legalizata
  • Copie dupa Certificatul Medical Constatator al decesului.
 • Accident urmat de:
  • Deces si invaliditate permanenta:
   - Certificat de Deces al Asiguratului (copie legalizata)
   - Copie dupa Certificatul Medical Constatator al Decesului
   - Proces verbal de constatare a accidentului incheiat de organele competente (Raportul Politiei), inclusiv mentiunea privind valoarea alcoolemiei la momentul producerii accidentului, daca aceasta a fost recoltata.
  • Spitalizare:
   - Copie dupa foaia de observatie din spital
   - Bilet de iesire din spital in original sau copie certificata de reprezentantul Asiguratorului.
  • Interventie chirurgicala:
   - Copie dupa Foaia de observatie din spital
   - Bilet de iesire din spital in original sau copie certificata de reprezentantul Asiguratorului.
  • Invaliditate permanenta:
   - Decizia de incadrare in gradul de invaliditate permanenta eliberata de autoritatea competenta (Comisie de expertiza si evaluare a capacitatii de munca)
   - Documente care sa ateste cauzele si circumstantele producerii invaliditatii
   - In caz de invaliditate permanenta din accident vor fi puse la dispozitia Asiguratorului documentele care sa evidentieze relatia de cauzabilitate intre accident si aparitia invaliditatii.
  • Imbolnavire grava:
   - Copie dupa Foaia de observatie din spital
   - Adeverinta medicala eliberata de medicul specialist in care este specificat cu exactitate diagnosticul complet si procedurile chirurgicale practicate (daca a fost cazul)
  • Incapacitate temporara de munca:
   - Bilet de iesire din spital in original sau copie certificata de reprezentantul Asiguratorului/ in cazul unei spitalizari
   - Certificate pentru concediile medicale


***In cazul in care evenimentul avizat este rezultatul unui accident rutier se va solicita si Procesul verbal de constatare a accidentului incheiat de organele competente (Raportul Politiei), inclusiv mentiunea privind valoarea alcoolemiei la momentul producerii accidentului, daca aceasta a fost recoltata.

B. Documente legate de calitatea beneficiarului indreptatit sa primeasca asigurarea:
 • Polita de asigurare - document general valabil.
 • Pentru toate riscurile acoperite sunt necesare:
  • copia unui act de identitate
  • certificat de mostenitor eliberat de un notar public
  • alte documente care sa probeze calitatea de mostenitor.


C. Documente referitoare la modalitatea de plata preferata de beneficiar:
 • Formular plata indemnizatii daune - prin completarea sectiunii aferente modalitatii de plata (in caz de necompletare i se va solicita beneficiarului un document prin care sa comunice modalitatea de plata a indemnizatiei de asigurare - declaratie scrisa de beneficiar sau e-mail trimis de beneficiar).


Mentiuni speciale: in functie de complexitatea situatiei, exista posibilitatea ca Allianz-Tiriac sa solicite informatii medicale( sau de alt tip) suplimentare, in afara celor mentionate in lista de documente. Toate documentele care se regasesc la dosar sub forma de copii trebuie certificate de reprezentantul autorizat al companiei Allianz-Tiriac, dupa cum urmeaza: fiecare copie va avea mentiunea " conform cu originalul", stampila sucursalei si semnatura persoanei care a efectuat certificarea.

Procesul de solutionare a unei daune in cazul asigurarii de viata cuprinde:
 • Primirea formularelor de avizare a daunelor de asigurari viata
 • Constituirea dosarelor de dauna
 • Evaluarea informatiilor medicale cuprinse in dosare
 • Determinarea tipului de acoperire indemnizabil
 • Solicitarea documentelor suplimentare necesare investigarii daunelor in functie de riscurile acoperite
 • Calcularea indemnizatiilor de plata
 • Determinarea persoanelor indreptatite sa primeasca beneficiul asigurat
 • Intocmirea referatelor de plata/respingere
 • Inaintarea dosarelor de dauna finalizate pentru aprobare.

Allianz Tiriac Asigurari SA este inregistrata ca operator de date cu caracter personal nr. 779 si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in scopul prestarii serviciilor de asigurare.