Contact

Daune Calatorii

Asigurare Allianz-Tiriac Daune Medicala Calatorie
Cum ne contactezi
 • Mondial Assistance: 0043 15 250 353
 • Fax: 00431 525 03 888
 • E-mail: assistance.at@mondial-assistance.at
 • Allianz-Tiriac Infoline (de luni pana vineri, intre orele 8.00 si 20.00)
  • 021 20 19 100 (numar cu tarif normal, apelabil din toate retelele)
  • 08 01 08 01 08 (numar cu tarif redus, apelabil doar din reteaua Telekom).
Informatii utile privind dauna in cazul unei asigurari medicale de calatorie
Sunt acordate indemnizatii de asigurare pentru cheltuielile medicale efectuate exclusiv ca urmare a unei urgente medicale suferite de persoana asigurata pe perioada in care aceasta se afla in strainatate. De asemenea se vor acorda indemnizatii si pentru cheltuielile de repatriere.
Recomandari in cazul unei daune de asigurare medicala de calatorie
In caz de accident sau imbolnavire subita, persoana asigurata sau un reprezentant al acesteia trebuie sa parcurga urmatorii pasi:
 • sa raporteze urgenta medicala:
  • Imediat la Compania de asistenta - Mondial Assistance, sau
  • Asiguratorului in termen de 5 zile lucratoare de la intoarcerea in tara.
 • sa furnizeze informatii cu privire la evenimentul produs si la datele din polita de asigurare
 • sa respecte instructiunile primite de la Compania de asistenta - Mondial Assistance sau de la Asigurator
 • sa depuna toate eforturile pentru limitarea sau stoparea consecintelor acestuia.

Asiguratul (sau reprezentantul acestuia) trebuie sa comunice Companiei de asistenta - Mondial Assistance urmatoarele informatii:
 • numele si prenumele
 • numarul politei de asigurare
 • numarul de telefon si adresa la care poate fi contactat in strainatate
 • motivul pentru care solicita asistenta.
Cum se solutioneaza o dauna in cazul unei asigurari medicale de calatorie
Documentele necesare pentru solutionarea cererii de incasare a indemnizatiilor sunt:
 • declaratia persoanei asigurate cu privire la descrierea evenimentului si la cuantumul cheltuielilor efectuate
 • numarul politei de asigurare
 • actul de identitate (copie)
 • documente medicale care sa ateste diagnosticul si tratamentul urmat
 • facturi emise pe numele persoanei asigurate si chitante privind cheltuielile medicale sau de repatriere efectuate, inclusiv cele pentru produse farmaceutice (copia retetei eliberate de medicul curant si bonul fiscal eliberat de farmacie aferent achizitionarii medicamentelor)
 • in cazul tratamentului dentar, documentele medicale/facturile trebuie sa contina informatii privind dintii tratati si tratamentul aplicat
 • orice alte documente relevante pentru solutionarea cererii.

In cazul pretentiilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere a corpului neinsufletit al persoanei asigurate, trebuie prezentat certificatul de deces al acesteia si documentele care sa ateste cauza, locul decesului si dovada efectuarii cheltuielilor pentru care s-a emis pretentia de rambursare (facturi si chitante emise si platite de persoana care solicita rambursarea cheltuielilor).

Pentru asigurarea de calatorie Multitravel se solicita si documente din care sa reiasa data la care persoana asigurata a parasit granitele Romaniei:
 • biletul de avion /tren/autocar si factura sau chitanta aferente achizitionarii acestuia, sau
 • vignieta/taxa de drum si factura sau chitanta care fac dovada achitarii taxei de drum la parasirea teritoriului Romaniei cu autoturismul, pe teritoriul oricareia dintre tarile vecine, sau
 • copia pasaportului care sa contina viza de calatorie si/sau stampila de intrare in tara de destinatie si/sau vizele de calatorie si/sau stampilele de intrare in tarile de tranzit. Aceste documente sunt necesare numai in cazul in care persoana asigurata calatoreste in alte tari decat cele membre ale Uniunii Europene.

Plata cheltuielilor medicale se efectueaza direct de catre Compania de asistenta - Mondial Assistance, in numele Asiguratorului, sau de catre Asigurator in cazul in care plata nu a putut fi efectuata de catre Compania de asistenta - Mondial Assistance.

In cazul in care persoana asigurata plateste contravaloarea cheltuielilor medicale din surse proprii, plata indemnizatiilor cuvenite Asiguratului se face de catre Asigurator, pe baza documentelor prezentate in original, documente care devin proprietatea Asiguratorului. Asiguratorul poate pretinde ca documentele emise intr-o limba straina sa fie insotite de o traducere legalizata, costurile acesteia fiind suportate de catre persoana asigurata. In cazul in care Asiguratorul a suportat costul traducerii, acesta va fi scazut din indemnizatia cuvenita.
Indemnizatiile de asigurare se platesc in maxim 30 de zile de la depunerea intregii documentatii la Compania de asistenta - Mondial Assistance sau la Asigurator in baza solicitarii scrise a Asiguratului privind sumele datorate.

Allianz Tiriac Asigurari SA este inregistrata ca operator de date cu caracter personal nr. 779 si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in acceptiunea Legii nr. 677/2001 - pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in scopul prestarii serviciilor de asigurare