Petitii/reclamatii primite de Allianz-Tiriac Asigurari

In conformitate cu prevederile Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 24/2014, in vederea asigurarii transparentei modului de inregistrare si solutionare a petitiilor de catre societatea comerciala Allianz-Tiriac Asigurari S.A., va punem la dispozitie urmatoarele informatii:


Anul precedent Perioada de raportare: 1 ianuarie – 30 iunie (cumulat)
Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare
Aprilie
Mai
Iunie
Numarul total de petitii inregistrate unic per petent si per caz
617 302
45 50
56
Numarul total de petitii intemeiate (solutionate favorabil), inregistrate unic per petent si per caz 189
94
15
21
22
Numarul de petitii intemeiate (solutionate favorabil) referitoare la dosare de dauna
126 74
8
15
21
Numarul total de petitii pentru care dosarele de dauna au fost achitate 126 74
8
15
21
Numarul total de petitii finalizate nefavorabil, inregistrate unic per petent si per caz 428 208
30
29
34