Securitatea datelor


Prin navigarea pe site-ul nostru, Allianz-Tiriac Asigurari S.A. poate inregistra numai informatii sau date personale oferite in mod voluntar.

Prin “date personale” se denumesc datele unice individuale, referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal sau numar de telefon. Periodic, este posibil sa va solicitam prin site-ul nostru informatii personale pentru a va putea trimite materialele solicitate, a va raspunde la intrebari sau pentru a va putea oferi un produs/serviciu de asigurare.

Conform conditiilor legale privind privind protectia datelor cu caracter personal, nu vom dezvalui fara autorizare nici o informatie referitoare la clientii nostri. Pe baza consimtamantului expres si neechivoc si numai in limitele legislatiei in vigoare, in scopul de a raspunde solicitarilor dvs. prin oferirea de noi produse/servicii, este posibil sa oferim astfel de informatii catre terti (ex: furnizori de servicii de marketing, reasiguratori si alti furnizori de servicii; agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre; agenti/brokeri care au relatii profesionale cu Allianz-Tiriac Asigurari S.A.).

Allianz-Tiriac Asigurari S.A. a dezvoltat masuri administrative, fizice si tehnice pentru protejarea informatiilor stocate pe acest site, dar nu accepta nici o responsabilitate sau raspundere privind securitatea datelor.

Pentru protejarea informatiilor personale, Allianz-Tiriac Asigurari S.A. utilizeaza tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest site. Chiar daca oferim aceste tehnologii alaturi de alte masuri de protectie a informatiilor confidentiale si asiguram securitatea corespunzatoare, nu garantam ca informatiile transmise prin Internet sunt securizate, sau ca aceste transmisii nu vor fi intarziate, intrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu tin de Allianz-Tiriac Asigurari S.A..

INFORMARE DETALIATA CU PRIVIRE LA DREPTURILE PERSOANEI VIZATE, IN CONF. CU PREVEDERILE ART. 12-18 DIN Legea 677/2001 modificata

Allianz-Tiriac Asigurari SA prelucreaza date cu caracter personal cu privire la dumneavoastra ("Date cu Caracter Personal") in vederea indeplinirii unor operatiuni si scopuri legitime legate in principal de desfasurarea activitatii de asigurari/reasigurari si, in subsidiar, reclamă, marketing si publicitate precum si statistica.

Prelucrarea datelor a fost inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal, sub nr. 779.

Datele ce urmeaza a fi colectate direct de la dvs. se refera la : nume, prenume, adresa, numar de telefon, adresa de e-mail, codul numeric personal, date din permisul de conducere, profesie, loc de munca,situatie familiala,starea de sanatate, savarsirea de infractiuni,sanctiuni contraventionale,cetatenie, sex,CI, pasaport. Informatiile vor fi colectate prin mijloace automate, cu respectarea tuturor restrictiilor de securiate si protectie impuse de lege.

Partenerii contractuali ai societatii (printre care si societatile de reasigurare din strainatate- U.E si Zona Economica Europeana) vor avea de asemenea acces la aceste informatii in vederea realizarii scopului prezentat mai sus. Este posibil ca, in anumite circumstante, sa fie nevoie sa divulgam datele dvs. catre anumite autoritati legale si de reglementare (inclusiv autoritatile fiscale), catre contabilii, auditorii, avocatii sau alti asemenea consilieri externi ai companiei, sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de sisteme IT, organizatiile financiare etc.).

Vom putea divulga aceste date ori de cate ori legea o impune, sau in situatia in care acest demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevazute de lege in favoarea noastra, pentru a actiona in justitie contra oricarei activitati ilegale, sau pentru a proteja sanatatea oricarei persoane.

Societatea noastra va putea colecta si stoca aceste informatii in forme diverse (ex., in forma scrisa, electronica, etc.). Acestea vor fi stocate pe intreaga perioada de desfasurare a activitatii societatii. Am implementat anumite masuri de securitate pentru a asigura confidentialitatea informatiilor din baza noastra de date, in conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislatia relevanta.

In legatura cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si in baza conditiilor specificate in legea 677/2001, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:
  • a. Dreptul de a va accesa Datele cu Caracter Personal;
  • b. Dreptul de a solicita rectificarea, stergerea sau blocarea corespunzatoare a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal; dreptul de opozitie.
  • c. Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, in scopul de a evalua anumite aspecte personale);
  • d. Dreptul de a va adresa instantei de judecata in legatura cu orice incalcare a drepturilor dumneavoastra cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Drepturile Dvs. pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise adresate societatii noastre.
Prin acceptarea prezentului formular de consimtamant confirmati faptul ca ati fost informat cu privire la Datele cu Caracter Personal referitoare la dumneavoastra, care urmeaza sa fie stocate, prelucrate si utilizate, si ca sunteti de acord ca aceste Date cu Caracter Personal (inlcusiv CNP) sa fie prelucrate si utilizate in limitele astfel specificate, pe durata de desfasurare a activitatii societatii.

CONSIMTAMANT

Accept prezentul formular pentru a indica faptul ca:
  • (i) am citit si am inteles in totalitate cele de mai sus, si:
  • (ii) consimt la prelucrarea si utilizarea Datelor mele cu Caracter Personal, in conformitate cu cele indicate in prezentul formular.